Spawanie metali

Spawanie metali

Nazwą metali określa się grupę pierwiastków, których cechami charakterystycznymi jest dobre przewodzenie elektryczności i ciepła. Wśród występujących na Ziemi pierwiastków zdecydowanie największą grupą są właśnie metale. Najwcześniej odkrytym przez człowieka metalem...