Spawanie metali

Spawanie metali

Nazwą metali określa się grupę pierwiastków, których cechami charakterystycznymi jest dobre przewodzenie elektryczności i ciepła. Wśród występujących na Ziemi pierwiastków zdecydowanie największą grupą są właśnie metale. Najwcześniej odkrytym przez człowieka metalem...
Technologia odlewania metali

Technologia odlewania metali

Metale odlewa się w różnych formach. Odlewanie dzieli się na kilka etapów: zalewnie formy odlewniczej ciekłym metalem; krzepnięcie materiału; wyjęcie odlewu z formy; ukończenie procesu odlewania.   Etapy odlewania metali Odlewanie dzieli się na ciągłe lub...