Każda aplikacja (dokumenty składane przy podaniu o pracę) musi zawierać dwa podstawowe druki – CV, czyli najogólniej mówiąc życiorys z opisem przebiegu naszej dotychczasowej aktywności zawodowej oraz list motywacyjny, czyli przedstawienie na piśmie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku, które akurat jest przedmiotem naszego podania. Pisma traktowane są jako integralna całość – wymagane przez każdego pracodawcę, jednak z założenia ich cele są zupełni różne – istotą jest właśnie umiejętne ich zestawienie by nawzajem się uzupełniały zamiast wykluczać.

Zadaniem CV jest udokumentowanie naszej kariery zawodowej – czyli przedstawienie w telegraficznym skrócie tego gdzie pracowaliśmy, jakie mamy doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności, itd. – wszystko to co może być pomocne w pracy, o którą się staramy. Natomiast list motywacyjny ma za zadanie wyrazić naszą gotowość do podjęcia pracy i zapewnienie, iż będziemy się sumiennie wywiązywać z powierzonych obowiązków – krótko mówiąc jest to forma prośby o swoisty kredyt zaufania od pracodawcy.

Umiejętne zestawienie obu pism powoduje, że przekaz zostaje właściwie odczytany i jeśli tylko za zapewnieniami stoją fakty, można się spodziewać, iż podanie tego typu zostanie pozytywnie rozpatrzone… – chyba, że trafi się lepsza kandydatura, ale na to już sami nie mamy wpływu…