Socjologowie nie mają wątpliwości – bezrobocie jest jednym z najbardziej degenerujących czynników w życiu każdej jednostki, jest prawdziwą plagą społeczeństw. Trudno się z tym nie z godzić, bowiem o ile w krótkim odstępie czasu bycie bezrobotnym nie wiąże się z większymi negatywnymi konsekwencjami, a nawet ma swoje zalety (!) – o tyle w dłuższej perspektywie czasu jest niejednokrotnie przyczyną poważnych problemów nie tylko natury finansowej czy egzystencjalnej, ale i psychicznej, związanej przede wszystkim z depresją i poczuciem bezsensu. Dlatego w myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć” dobrze jest mieć zawsze w życiu alternatywę, czyli w razie kryzysu zawodowego znaleźć formę (nawet tymczasową) zatrudnienia, która pozwoli przetrwać najgorsze dni.

Pomocnym w tego typu przypadkach jest bez wątpienia Internet, który daje możliwość szybkiego reagowania – zlokalizowania za pomocą wyszukiwarki propozycji zatrudnienia w danej okolicy, aby móc podjąć starania uzyskania zatrudnienia na jednym z proponowanych stanowisk. Wiadomo, że dla bezrobotnego czas jest bardzo istotny bowiem działa z reguły na niekorzyść – lepiej zatem nie zdawać się bezpośrednio na łaskę Urzędu Pracy bo z doświadczenia wiemy, że instytucja ta działa dość opieszale. Korzystając z Internetu poprzez wpisanie pożądanej frazy w wyszukiwarkę internetową dajemy sobie możliwość znalezienia zatrudnienia na własną rękę, często o wiele szybciej niż by to miało miejsce czekając na pomoc lokalnego pośrednika…