Na początku dekady gdy bezrobocie wynosiło około dwudziestu procent rząd starał się ograniczyć je na wszelkie możliwe sposoby na które było go stać. Wtedy powstała koncepcja aby ze środków znajdujących się w tzw. Funduszu Pracy wygospodarować środki które mogły by wesprzeć osoby bezrobotne chcące założyć swoją działalność gospodarczą. Kilka lat wcześniej osobom bezrobotnym oferowano pożyczki dzięki którym własna działalność gospodarcza mogła stać się faktem.

Środki te cieszyły się dosyć słabym zainteresowaniem ze względu na to iż osoba bezrobotna chcąca otrzymać taką pożyczkę musiała mieć zagwarantowanego żyranta który w razie nie spłacenia przez osobę bezrobotną tej pożyczki musiał by ze swoich środków odpowiadać materialnie za nie zwróconą pożyczkę. Jako, że wiarygodność finansowa osób długotrwale bezrobotnych nie stała i nie stoi na wyjątkowo wysokim poziomie to program tak na prawdę zakończył się fiaskiem z tego względu że osoby bezrobotne miały problem ze znalezieniem żyranta. Po kilku latach eksperymentów związanych z tego typu formą wsparcia dla osób bezrobotnych postanowiono raz na zawsze zrezygnować z tej formy kreowania nowych miejsc pracy i ulepszyć ten program. Od tej pory przyszli przedsiębiorcy mogli się już starać o bezzwrotną formę dofinansowania swojej działalności.

Jak można się było spodziewać taka forma pomocy nowo powstałym firmom niemal od razu zaczęła cieszyć się o wiele większą popularnością dzięki czemu w kraju powstały dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy jednak przedsiębiorcy musieli spełnić tutaj szereg warunków między innymi przedmiotowa działalność musiała być utrzymana przez minimum rok. Jak pokazało życie nowe firmy faktycznie powstawały ale lwia część tylko na rok gdyż po tym okresie przedsiębiorca już nie musiał oddawać środków przeznaczonych na środki trwałe firmy a całe wyposażenie firmy przechodziło na własność przedsiębiorcy.