Nazwą metali określa się grupę pierwiastków, których cechami charakterystycznymi jest dobre przewodzenie elektryczności i ciepła. Wśród występujących na Ziemi pierwiastków zdecydowanie największą grupą są właśnie metale. Najwcześniej odkrytym przez człowieka metalem jest miedź – wykorzystywana już w epoce kamienia. Jak wielkie było znaczenie metali i ich dla rozwoju cywilizacji świadczą nazwy epok: epoka brązu oraz następna po niej epoka żelaza. To w epoce żelaza można upatrywać korzeni metalurgii. Postęp wiedzy sprawił, że nie tylko człowiek poznał większą ilość metali, ale nauczył się także lepiej je wykorzystywać. Bez obecności przedmiotów metalowych trudno nam dzisiaj wyobrazić sobie nasze życie. Są obecne na każdym kroku. Wiele z nich nie powstałoby, gdyby człowiek nie nauczył się łączyć ze sobą poszczególnych metali i ich stopów. Jedną z metod, którymi można je łączyć jest spawanie.

Jakie są metody spawania?

W chwili obecnej stosowane są następujące metody spawania metali i ich stopów:

  • spawanie elektryczne – spawanie to odbywa się przy pomocy urządzenia o nazwie spawarka, która pracuje wykorzystując łuk elektryczny;
  • spawanie łukiem krytym – metalowe elementy łączone są elektrodą, która jest otulona jest granulowanym topnikiem;
  • spawanie metodą MIG lub MAG – to metody, którymi łączy się metale w osłonie gazów mających charakter obojętny lub aktywny. W pierwszym przypadku
  • stosowany jest argon lub hel, w drugim wykorzystywany jest dwutlenek węgla lub mieszaninę dwutlenku węgla i argonu;
  • spawanie metodą TIG- to metoda spawania łukowego. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie nietopliwej elektrody. Spawacze spawający metodą TIG robią to w osłonie helu, argonu lub w osłonie mieszaniny tych dwóch gazów;
  • spawanie metodą drutu rdzeniowego – metoda zbliżona do MIG lub MAG. Różni się od nich tym, że używa się drutu, którego rdzeń wypełnia topnik.

Dzisiaj coraz częściej wykorzystywane są także bardzo nowoczesne metody spawania. Jedną z nich jest spawanie laserowe. Metodą tą spawa się przede wszystkim aluminium, tytan oraz stale stopowe. Inna nowoczesna metoda to spawanie plazmowe. Jest ono wykorzystywane wszędzie tam, gdzie spoiny muszą mieć bardzo wysoką jakość. Spawanie plazmowe jest powszechnie wykorzystywane w zakładach produkujących samoloty i śmigłowce.

Jaka jest trwałość połączeń spawalniczych?

Jeżeli tylko zostanie dobrana odpowiednia metoda spawania do rodzaju spawanego metalu, jeżeli dobrze zostaną wybrane elektrody i zastosowany właściwy topnik – to spawy należą do bardzo trwałych połączeń.

 

Więcej na temat spawania i lutowania metali na stronie firmy Nitrid